Često postavljena pitanja

Koji su kriterijumi za dobijanje stipendije?

Studenti imaju pravo na dodjelu stipendije iz sredstava Fondacije pod slijedećim opštim uslovima:

  1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
  2. da je student ili da je diplomirao na jednom od fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  3. da nije stariji od 27 godina

Kriteriji za dodjelu sipendija su:

  1. dosadašnji uspjeh u školovanju
  2. preporuka mentora
  3. učestvovanje i postignut uspjeh na takmičenjima, izložbama, festivalima i sl.
  4. učestvovanje u umjetničkim ili naučnim projektima
  5. objavljeni radovi ili realizirani projekti

Da li se stipendiraju i magistarski, odnosno doktorski studiji?

Da, jedan dio stipendija namjenjen je za magistarske i doktorske studije.

Da li se stipendiraju umjetnički projekti?

Da, stipendiranje umjetničkih projekata je jedan od temeljnih ciljeva Fondacije i u tu svrhu se svake godine osiguravaju sredstva za nekoliko stipendija

Kako da se prijavim za stipendiju?

Za stipendiju se možete prijaviti putem WEB stranice ili e-mailom: fondacija.studium@gmail.com, tako što ćete popuniti obrazac za prijavu. Prijaviti se možete u bilo koje vrijeme bez obzira da li je u toku konkurs za dodjelu stipendija.

Kako da se prijavim za nagradu?

Za nagradu vas može predložiti vaš mentor ili vaš fakultet ili društvena organizacija i to putem Web stranice ili putem e-maila: fondacija.studium@gmail.com . U prijedlogu se moraju navesti vaši podaci, obrazložiti razlog za nagrađivanje i sl.

Kako da dobijem informacije o praksama u inostranstvu?

Za stručna putovanja i prakse se možete prijaviti putem WEB stranice ili e-mailom: fondacija.studium@gmail.com . U prijedlogu se moraju navesti vaši podaci, obrazložiti vašu želju i namjeru za praksom, željena duljina trajanja i sl.