Donatori i partneri

Donatori

Fondacija Studium finansira se prvenstveno donacijama nekadašnjih studenata Univerziteta u Sarajevu. Naravno donacije svakoga drugoga pojedinca, firme i organizacije su također izvori finansija.

Donatori također aktivno učestvuju u organizaciji stručnih putovanja i prakse, širenju ideja Fondacije i pronalaženju novih donatora te administrativnom radu same Fondacije.

Lista donatora Fondacije objavljuje se na WEB stranici Fondacije.

Partnerske organizacije

Fondacija Studium surađuje sa više partnerskih organizacija sličnog programa i ciljeva u smislu unapređenja rada i ostvarivanju ciljeva Fondacije.