Biografije stipendiranih studenata 2012

Ena Kukić

Rođena 05.12.1990. u Sarajevu s prebivalištem u Sarajevu.
Student Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, s prosjekom ocjena 8,19

Amer Mešanović

Rođen 24.11.1991. u Kaknju, s prebivalištem u Kaknju
Student Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu s prosjekom ocjena 9,90

 • Sudjelovao na brojnim takmičenjima iz matematike, fizike i informatike, na kojima je ostvario brojne zapažene rezultate. Najznačajniji su:
  • ušešće na Internacionalnoj olimpijadi iz informatike u Kanadi (2010)
  • četvrto mjesto na državnom takmičenju iz informatike (2010)
  • prvo mjesto na federalnom takmičenju iz fizike (2009)
  • drugo mjesto na kantonalnom takmičenju iz informatike (2009)
  • prvo mjesto na kantonalnom takmičenju iz fizike (2008)

 • Predstavljao fakultet na dva međunarodna takmičenja studenata elektrotehničkih fakulteta - Elektrijadama. Na Elektrijadi održanoj na Kopaoniku 2011. godine, zajedno sa ekipom, postigao sljedeće rezultate: drugo mjesto iz matematike 1, drugo mjesto iz informatike i drugo mjesto iz fizike.
 • predstavljao fakultet na međunarodnom takmičenju iz programiranja IEEE Extreme 5.0, gdje je njegova ekipa bila 27. od ukupno preko 1500 ekipa, te na IEEE Extreme 6.0, gdje je njegova ekipa ostvarila 21. mjesto od ukupno preko 1800 ekipa širom svijeta
 • radio kao demonstrator na predmetu "Inženjerska matematika 2", te na predmetu "Inženjerska matematika 1"

Edita Rokša

Rođena 15.07.1990. u Sarajevu, s prebivalištem u Sarajevu.
Student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, odsjek Politologija, smjer Međunarodni odnosi i diplomatija. Dodiplomski studij odsjeka Politologija završila s prosjekom ocjena 8,81.

 • Kao aktivan član Akademskog Kulturnog Centra Univerziteta u Sarajevu "Seljo" redovno učestvuje na brojnim festivalima i takmičenjima.
 • Volontirala u konsultantskoj agenciji za sferu poslovnog i društvenog razvoja, kao podrške procesu proširenja Europske Unije na područje Jugoistočne Europe - Kroanuer Consulting.
 • Aktivno uključena u rad Nevladine organizacije "Djeca stubovi svijeta" u čijim okvirima sprovodi razne projekte s ciljem podizanja svijesti mladih za brojne aktuelne teme i situacije s kojima se susreću u svakodnevnom životu.

Fatima Kačapor

Rođena 25.02.1992. u Novom Sadu, s prebivalištem u Zenici, BiH.
Studentica Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Odsjek za književnosti naroda BiH i bosanski, hrvatski, srpski jezik, sa prosjekom ocjena 7,64.

Bavi se volonterskim radom, aktivistkinja u nevladinoj organizaciji Fondacija CURE.
Sudjelovala u mnogim projektima, seminarima i edukacijama:

 • Centar za edukaciju mladih, Zenica, radionica "Speak – up", oktobar – decembar 2009.
 • Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini, projekat Kamp 2010.
 • Boračko jezero, obuka iz oblasti: radio – novinarstva, TV novinarstva, fotografije u novinarstvu, dikcije i printanih medija, 6. – 13. avgust 2010. - Vijeće za štampu u BiH, seminar "Medijska pismenost", 9. – 10. oktobar 2010.
 • Udruženje Kult, projekat "Košnica – jačanje mladih liderki", obuka u periodu od maja 2010. do decembra 2011.
 • Centar za pravnu pomoć ženama, Zenica, informativno – edukativna radionica na teme: Osnovna prava žena, sexualno i reproduktivno zdravlje, 30. oktobar 2010.
 • Fondacija Cure, seminar "Oživljavanje ženskog pokreta u BiH", 19. – 21. novembar 2010.
 • Civitas, obuka mladih novinara, 4. – 5. decembar, 2010.
 • SEEYN – South Eastern European Youth Network, Sarajevo, seminar "Mladi jugoistočne Evrope za evropsku godinu volontiranja 2011.", 20. – 25. juni 2011.
 • Omladinski centar - Jajce u koordinaciji sa Švicarskim helsinškim komitetom, seminar za mlade: "Naša država-naše društvo-naš put", 28. – 31. juli 2011.
 • Infohouse u saradnji sa udruženjem Vibracija, trening na temu prevencija HIV/AIDS-a u sklopu projekta LoveKaravan, trening "Koristi medije, koristi znanje – za svoje zdravlje", Sarajevo, 17. – 18. septembar 2011.
 • Youth Seminar in Switzerland 2012, "LIVING DEMOCRACY – TOGETHER", Kappel am Albis, Švicarska, 12-15 juli 2012.
 • Novinarstvo ju posebno privlači i za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja bila je voditeljica i urednica radio emisije "No limit" na Radiju Q u Zenici. Također, bila je saradnica na internet portalu urbanžurnal.com. Trenutno je dopisnica časopisa Student te internet portala novinar.me.

Džanko Hajradinović

Rođen 11.08.1989. u Sjenici, s prebivalištem u Vogošći
Student Mašinskog fakulteta u Sarajevu s prosjekom ocjena 9,54. Osnovni studij na Mašinskom fakultetu završio sa prosječnom ocjenom 9,66 kao najblji student generacije i dobitnik je zlatne značke Univerziteta u Sarajevu.

Njemački jezik: govor, sluh, pisanje C1 nivo gramatika B1 nivo
Engleski: govor, pisanje, sluh I gramatika B1 nivo

 • Od druge godine studija demonstrator na predmetu matematika 2, sto je vec 4 godine rada kao demonstrator.
 • Od treće godine demonstrator na predmetima matematika 2, matematika 3, statika, kinematika, dinamika.

Smaila Mulić

Rođena 17.01.1990. u Mostaru, s prebivalištem u Sarajevu
Student Medicinskog fakulteta u Sarajevu, s prosjekom ocjena 9,00

Učestvovanje i postignuti uspjeh na takmičenjima, izložbama i festivalima:

 • Research Summer School Angers 2011: "Intensive Training for Earlier Exposure to Research", Angers Medical School, France, 30th June - 13th July 2011
 • Alpbach Summer School "European Health Care and Social Systems in Transition", Alpbach, Austria, 18th - 25th August 2011 (organised by Medical University of Vienna and European Forum Alpbach)
 • EACCME Certificate - 2nd international Medical Student Congress, Ondokuz Mayis University Medical Faculty and Scientific Research Club, Samsun, Turkey, 11th - 13th May 2012 (1st Prize for the Best Oral Presentation)
 • DAAD Intensive Summer Course Scholarship (academic studying and training in Germany - July & August 2012)
 • 7th Young European Scientist Meeting 2012, Faculty of Medicine, University of Porto, Portugal, 14th - 16th September 2012.

Naučno-istraživački projekti:

 • Studija o upotrebi benzodijazepina među studentskom populacijom (2011)
 • The role of anxiolytics and tranquilizers in sample of Bosnian medical students (2012)
 • Anxiolytics use among medical students: a quantitative-qualitative view (2012)

Objavljeni radovi i realizirani projekti:

 • Studija o upotrebi benzodijazepina među studentskom populacijom: 3. Kongres stomatologa BiH, Brčko, 2011
 • The role of anxiolytics and tranquilizers in sample of Bosnian medical students (1st Prize for the Best Oral presentation on 2nd international Medical Student Congress, Samsun, Turkey, 2012)
 • Anxiolytics use among medical students: a quantitative-qualitative view (Poster presentation on the 7th Young European Scientist Meeting 2012, Porto, Portugal)

Alma Dizdar

Rođena 12.02.1993.
Student Muzičke Akademije u Sarajevu odsjek za gudačke instrumente i gitaru-violinu s prosjekom ocjena 9,80

Sudjelovala na velikom broju takmičenja i ostvarila slijedeće uspjehe:

 • Prva nagrada na federalnom takmicenju Tuzla 2011 god.
 • Prva nagrada na federalnom takmicenju kamerne muzike Ilidza 2009 god.
 • Nagrada za ucenika generacije 2010/11 Muzicka skola I i II stupnja Mostar
 • Sudjelovala na Internacionalnom seminaru muzičkih pedagoga u Dubrovniku (16.01-22.01. 2012) gdje je predavač bio Cihat Askin.
 • 10. Internacionalni orkestar mladih u Neumarktu (22.09 - 01 .10 2010)
 • Bila član Stueba Philarmonie 2011. godine
 • Nastupila sam na brojnim koncertima od kojih isu najvažniji: Solistički koncert Alma Dizdar 17.05.2011 Mostar, Koncert rane muzike za violinu 22.12.2011 Sarajevo, Koncert gudackog odsjeka 05.06.2012 godine.

Marko Jukić

Rođen 25. 07. 1991. u Sarajevu, s prebivalištem u Sarajevu
Student Prirodno-matematičkog fakultet u Sarajevu, odsjek Hemija, opći smjer (inženjerski) s prosjekom ocjena 7,83

 • Kao zamjenik predsjednika organizacije Erasmus Student Network - Bosnia and Herzegovina i zamjenik predsjednika Erasmus Student Network - Sarajevo, sudjelovao na koferenciji SEEP u Istanbulu u novembru 2011. godine
 • Sudjelovao na radionici "Motivacijski pokusi" u sklopu Simpozija "Hemija - jučer, danas, sutra"
 • Sudjelovao u realiziranju projekta "Studentsko preduzetništvo / poduzetništvo 2012."
 • Završio školu za poslovne ideje u okviru projekta Studentsko poduzetništvo 2012.